• resultaat
  • details

Beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters

Evenals ieder ander mag een rechter een nevenfunctie hebben, bijvoorbeeld bestuurslid van de plaatselijke voetbalclub. Maar rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn of een belang bij hebben. Daarom moeten zij hun nevenfuncties melden.

Welke registergegevens?

In het register nevenfuncties staan het beroep dat iemand uitoefent, de rechterlijke functies in de afgelopen zes jaar en een lijst van nevenbetrekkingen. Wanneer een rechter nog geen zes jaar binnen de Rechtspraak werkt, staan de betrekking(en) vermeld van de periode voor de functie van rechter. Die gegevens worden na 6 jaar verwijderd, omdat u er vanuit mag gaan dat de rechter dan geen belang meer heeft bij zijn oude functie.

Gegevens van wie?

Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers en alle Rechtspraakbestuurders zijn in het register terug te vinden. Zo kunt u controleren dat de rechter geen belang heeft bij een zaak die hij behandelt.

Soort nevenbetrekkingen

Naast hun werk zijn rechters soms actief als redactielid van een tijdschrift of als bestuurslid van een ziekenhuis of zorginstelling. Rechters zijn wettelijk verplicht nevenwerkzaamheden te melden. In het register staan betaalde nevenbetrekkingen, docentschappen, lidmaatschappen van besturen, adviescommissies en tuchtcolleges en het optreden als arbiter, bindend adviseur of mediator. Activiteiten dichtbij huis – zoals lidmaatschap van de ouderraad op school – hoeven niet geregistreerd te worden. Maar veel rechters doen dat wel om zo transparant mogelijk te zijn.

Actualiseren van gegevens

Volgens de wet moeten rechters de informatie over hun nevenfuncties minstens één keer per jaar bijwerken. Het kan voorkomen dat een rechter sinds kort een andere rechterlijke functie of nevenfunctie heeft en het register dit jaar nog niet is bijgewerkt. Het actualiseren van het register gebeurt elk jaar.

Gegevens zoeken

De beroepsgegevens en nevenbetrekkingen van rechters kunt u met de zoekfunctie hieronder opvragen. U kunt zoeken:

  • naar een specifiek persoon: u vult alleen de achternaam in
  • op functie en/of instantie: u selecteert een functie en/of een instantie

Zodra u de zoekcriteria heeft ingevuld en op 'zoeken' klikt, krijgt u de door u gezochte informatie.

Zoek in instanties

Zorg ervoor dat u de achternaam juist invoert. Zonder voorvoegsels. Dus voor ‘Jan van der Jannen’ voert u in als achternaam: Jannen. Bent u niet zeker dat de achternaam juist is gespeld, voer dan ook het teken ‘*’ in. Zoeken op bijvoorbeeld ‘Jan*en’ geeft onder andere: ‘Jansen’, ‘Janssen’ en ‘de Maes Janssens ’ weer. U kunt het ‘*’-teken zowel voor als achter de zoeknaam zetten.