• resultaat
  • details

Beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters

Evenals ieder ander kan een rechter een nevenfunctie hebben, bijvoorbeeld bestuurslid van de plaatselijke voetbalclub. Maar rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat rechters hun nevenfuncties melden.

Welke gegevens in register?

In het register nevenfuncties staat informatie over het beroep dat iemand op dit moment uitoefent, de rechterlijke functies in de afgelopen zes jaar en een lijst van nevenbetrekkingen. Wanneer een rechter nog geen zes jaar binnen de Rechtspraak werkt, staan de betrekking(en) vermeld van de periode voor de functie van rechter. Die gegevens worden na 6 jaar verwijderd. Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers en alle Rechtspraakbestuurders zijn in het register terug te vinden.

Nevenbetrekkingen

Naast hun werk zijn rechters soms ook actief als redactielid van een tijdschrift of bestuurslid van een ziekenhuis of zorginstelling. Rechters zijn wettelijk verplicht deze werkzaamheden te melden. In het register staan in ieder geval alle betaalde nevenbetrekkingen, alle docentschappen, alle lidmaatschappen van besturen, adviescommissies en tuchtcolleges en het optreden als arbiter, bindend adviseur of mediator. Werkzaamheden zoals teambegeleider van een sportteam of lid van de ouderraad op school staan niet in het register.

Gegevens zoeken

De beroepsgegevens en nevenbetrekkingen van rechters kunt u met de zoekfunctie hieronder opvragen. Elk jaar wordt deze informatie aangepast op basis van de actuele situatie. U kunt zoeken:

  • naar een specifiek persoon: u vult alleen de achternaam in.
  • op functie en/of instantie: u selecteert een functie en/of een instantie.

Zodra u de zoekcriteria heeft ingevuld en op 'zoeken' klikt, krijgt u de door u gezochte informatie.

Zoek in instanties

Zorg ervoor dat u de achternaam juist invoert. Zonder voorvoegsels. Dus voor ‘Jan van der Jannen’ voert u in als achternaam: Jannen. Bent u niet zeker dat de achternaam juist is gespeld, voer dan ook het teken ‘*’ in. Zoeken op bijvoorbeeld ‘Jan*en’ geeft onder andere: ‘Jansen’, ‘Janssen’ en ‘de Maes Janssens ’ weer. U kunt het ‘*’-teken zowel voor als achter de zoeknaam zetten.